Transcript Online: experts
in transcriberen.

Vertaal automatisch lange (of korte) audiobestanden naar bruikbare teksten zonder een toets aan te raken. Voor studenten, particulieren, bedrijven en gemeenten.


Account aanmaken Offerte opvragen

Header image

Welkom bij Transcript Online. Wij zijn experts in het transcriberen voor onderzoeksdoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan wetenschappelijk-, psychologisch-, juridisch- of marktonderzoek.

Onze klanten zijn studenten, wetenschappers, onderwijsinstellingen, bedrijven en particulieren. Tijdens hun onderzoek houden zij interviews met individuele respondenten of met (focus)groepen. Die gesprekken nemen ze op, om er vervolgens een transcript van te (laten) maken.

Concrete voordelen

Aanpasbaar en bruikbaar

Een transcript van transcriptie online leveren we in een Word bestand aan. Op die manier kun je de inhoud altijd op een effectieve manier gebruiken.

Volledig hands-off

Jouw tijd is schaars. Het is zonde als je dat kwijt bent aan dingen die je eigenlijk geautomatiseerd kunt doen. Bij ons is dat zo gepiept. De enige handeling die jij overhoudt is het uploaden van je bestand.

Niemand komt erbij!

De inhoud van transcripties en de geluidsbestanden vertrouwelijk van aard kan zijn.


Uploaden via je mobiel

Opnemen gebeurt vaak met een telefoon. Wel zo handig als je het ook vanaf daar kunt uploaden dus.

Foutloze teksten

Transcriberen kost een hoop tijd en is foutgevoelig. Wij dragen er zorg voor dat dat er geen enkele. En dan nog een wat langere tekst waardoor het duidelijk is dat er verschillende mogelijkheden zijn in de lengte van de verschillende blokken.

Wat betekent transcriberen?

Transcriberen betekent audio omzetten naar tekst. Oftewel, het omzetten van gesproken tekst in geschreven tekst. Voor onze klanten is het een onderdeel van hun werk, voor ons is het core business, al jarenlang